Kateřina Ochmanová je držitelkou několika cen za klavírní spolupráci (Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka, Mezinárodní pěvecká soutěž Olomouc, Pro Bohemia, aj.).

V současné době pracuje jako korepetitor na smyčcovém oddělení na Konzervatoři Pardubice, kde rovněž vyučuje hru na klavír a komorní hru.

Vystudovala Konzervatoř Pardubice (Jana Turková), Akademii múzických umění v Praze (Ivo Kahánek), absolvovala dvě zahraniční stáže (Drážďany – Arkádi Zenzipér, Paříž – Trio Wanderer) a dvouleté postgraduální studium ve Vídni (Johannes Meissl, Vida Vujic, Avedis Kouyoumdjian). 

Má na kontě mnoho ocenění ze soutěží za sólovou i komorní hru. Je zakládající členkou souboru Quasi Trio (David Šimeček – klarinet, Judita Škodová – violoncello).

Kateřina vystoupila také jako sólistka s orchestrem (Komorní filharmonie Pardubice, Janáčkova filharmonie Ostrava, aj.).! Úprava/krácení životopisu pouze s autorským souhlasem !